Nieustająca Adoracja Najświętszego Sakramentu
Zapraszamy od godz. 17:00 7 października, do godz. 21:00 13 października do Lubcza
Nabożeństwo Fatimskie
13-go dnia każdego miesiąca
Wspólnota modlitewna TOTUS TUUS TOTA TUA
Zapraszamy na spotkania wspólnoty, które odbywają się w Lubczu na plebanii

W Imię Jezusa Chrystusa błogosławię każdemu, który czyta te słowa błogosławieństwem Boga Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego i Ducha Świętego i oddaję Mocą Chrystusowego Kapłaństwa Matce Najświętszej, a przez Nią Chrystusowi Miłosiernemu na zawsze, całkowicie i nieodwołalnie. W Imię Jezusa Chrystusa pieczętuję Ciebie Pieczęcią Bożego Miłosierdzia. Amen.

                                                                                                              

Małżonkowie błogosławcie sobie nawzajem. Rodzice błogosławcie waszym dzieciom: tym małym i tym dorosłym; tym które są blisko i tym które są za oceanem. Dzieci proście rodziców o błogosławieństwo. Błogosławieństwo Boże idące przez ojca i matkę zawsze dojdzie do celu i Pan Bóg przemienia i umacnia tych, którzy wypowiadają błogosławieństwa i tych którzy są adresatami błogosławieństw. Błogosławieństwo Boże to dar na każdy czas dla nas i dla naszych rodzin, przyjaciół i wrogów (tym też mamy błogosławić).

  

Nigdy nie przeklinajcie i nie złorzeczcie nikomu. Przekleństwo można porównać do odsyłania tego, kogo przeklinamy na wychowanie do złego ducha. Przekleństwem jest dotykany ten, który wypowiada słowa i osoba której te słowa dotyczą. zły duch stara się niszczyć wszystkich. Należy się wyrzec i odwołać wszystkie przekleństwa i złorzeczenia (najlepiej w Spowiedzi Świętej).

 

Wszystkie łaski od Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego otrzymujemy przez Matkę Najświętszą. Ona jest jedyną pośredniczką łask. Trzeba żebyśmy ofiarowali siebie Jej Niepokalanemu Sercu na zawsze całkowicie i nieodwołalnie. Uczyńmy to, a doświadczymy cudów Bożej Miłości płynącej przez Maryję.

 

Naszą parafie pod wezwaniem Świętego Mateusza, wszystkich mieszkańców, każdego który się znajduje na terenie parafii, lub kiedykolwiek tutaj przybędzie, Ciebie Bracie (Siostro), który(a) czytasz teraz te słowa, całą przestrzeń wewnątrz parafii ofiaruję mocą Chrystusowego Kapłaństwa Matce Najświętszej, a przez Nią Jezusowi Chrystusowi Miłosiernemu na zawsze, całkowicie i nieodwołalnie. Amen.

ks. Tomasz Kołodziej